En leders Kommunikasjonskompetanse

-om fortolkninger, prosessforståelse og det å forstå hverandre

Boken tar utgangspunkt i leserens egen (for)forståelse om hva kommunikasjon er og hvordan en selv (ikke) kommuniserer. Det blir lagt vekt på at kommunikasjon er en gjensidig fortolkningsprosess, og at kommunikasjon handler om å forstå hverandres fortolkninger. Temaer som feedforward, feedback, aktiv lytting og den gode dialog vil bli gjennomgått.

 

Kurset vil gjøre deltakerne oppmerksom på en rekke faktorer som påvirker vår egen og andres kommunikasjon. Deltakerne vil jobbe med egen måte å kommunisere på. Både 1 til 1  og i grupper. Vi vil trene på hvordan en kan bli bedre på både feedforward og feedback. Kurset har som hovedmål å gjøre deltakerne tryggere på seg selv i ulike kommunikasjonsprosesser knyttet til lederrollen og ens personlige rolleutøvelse.