en leders organisasjonsforståelse

-om organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og organisasjonsutvikling

Boken løfter blikket opp fra individ- og gruppenivå og over til organisasjonsnivået. En leder er en del av eller noen ganger som toppleder ansvarlig for en organisasjon (eller virksomhet, bedrift eller institusjon). Uansett navn, så vil ledere måtte forstå samspillet mellom organisasjonspsykologi og organisasjonsteori. Særlig viktig er det å håndtere dette med organisasjonskultur. Boken forsøker å finne og sy i sammen de viktigste røde trådene i dette store fagområdet.

 

Kurset vil gi ledere konkrete verktøy for å kunne drive effektiv organisasjonsutvikling, herunder ulike kartleggingsverktøy. Kurset vil også gi ledere virkemidler for å kunne drive kulturbygging og kulturutvikling.