En leders selvforståelse

-om å bruke seg selv mer bevisst i møte med andre

Boken tar for seg hvordan leserne kan øke sin bevissthet om seg selv i møte med andre. Begrepne selvinnsikt, selvutsikt og selvregulering blir introdusert, og leserne får muligheten til selv å dykke inn i disse tre begrepene som utgjør essensen i selvforståelsesbegrepet. Boken inviterer til en personlig oppdagelsesreise inn i møtet mellom psykologi, sosiologi og filosofi.

 

Kurset vil bruke boken som hovedveileder i å gå fra begrep til grep. Vi vil gjennom en rekkes tester, oppgaver og øvelser jobbe med egen selvinnsikt. Vi vil videre trene på å oppdage og håndtere det som handler om egen selvutsikt: hvordan virker jeg på andre og hvordan virker andre på meg. Vi vil også trene på hvordan en kan møte og håndtere andre og ikke minst ulike mennesker. Kurset vil gjøre deltakerne tryggere på og ikke minst med seg selv.