FOR LEDERE

Det finnes en rekke tilbud for ledere i Norge. Alt fra teoretiske studium, via enkelte treningskurs og til omfattende lederutviklingsprogram. Innholdet i disse vil selvsagt variere, og den konkrete nytteverdien er ofte diskutabel. I Norge pr i dag finnes det ingen aktør som kan tilby hele spekteret vi kan tilby innen «En leders basiskompetanse». Det er heller ingen aktører som har utarbeidet egne håndbøker knyttet til hele spekteret av ledelses- og leadertemaer. Slik sett er vårt konsept unikt. Vi tror faktisk så sterkt på konseptet vårt at vi opererer med en fornøydhetsgaranti.

Dersom du ikke er fornøyd etter enten halvgått løp eller 1/4-del av kurset/programmet, så får du pengene tilbake minus fratrekk for utgifter for lunsj, kaffe/kaker/frukt og utdelte håndbøker i perioden en har deltatt.

 

Vi gjennomfører konseptet primært som virksomhetsinterne kurs og programmer, men vi gjennomfører årlig noen åpne kurs og programmer. For mer informasjon: se under nyheter.

 

Personvern