Hva er ledelse i praksis

-fra begrep til grep

Boken tar for seg hva som må til for å gå fra deskriptive og over til normative leder- og ledelsesteorier. Leserne vil bli invitert til å reflektere over blant annet: hva er ledelse for hvem, hva er kjernen i ledelse, hva er (grunn)forutsetningene for ledelse, hva er grunnlaget for ens personlige lederskap og hva er ens personlige lederteori/-filosofi.

 

Kurset, som bygger på boken, vil via en oppdagelsesreise i ulike teorier og tilnærminger bringe deltakerne frem til å utarbeide sin egen personlige leder- og ledelsesfilosofi. En vil få hjelp til å (be)skrive den og ikke minst trening i å legge den frem. Dette arbeidet vil gå inn som en del av utarbeidelsen av egen Lederplattform.