leder- og ledelsesutvikling

-om ansvarliggjøring, dyktiggjøring og oppfølging av ledere

Boken, som er den foreløpig siste i denne håndbokserien, tar et oppgjør med dagens måter (myter) å drive lederutvikling på. Kjernen er å gå fra individuelle lederutviklingsprogrammer og over til organisatoriske ledelsesutviklings-prosesser. Boken kommer med en rekke forslag til hvordan virksomheter i mye større grad kan bruke hverdagen som grunnlag for ulike utviklingstiltak. Et av dem er å innføre halvårlige obligatoriske gruppeutviklingssamtaler (GUTS®) for alle definerte team.

 

Kurset vil gjennomføres som en workshop primært med både ledere og HR-ansvarlige i virksomheter. Vi vil gå gjennom både forskning, praksis og deltakernes egne erfaringer. I sum vil deltakerne (sammen) kunne bygge opp, drifte og videreutvikle et komplett opplegg for det som kalles «organisatorisk ledelsesutvikling». Der (individuelle) lederutviklingsprogrammer kun utgjør en liten del av hele opplegget. Kurset eller workshopen vil vise hvordan de ulike organisatoriske ledelsesprosessene og lederarenaene kan kobles sammen for å utvikle gode ledere og effektive ledelsesprosesser.