lederen som arbeidsgiver

-om arbeidsgiverrollen, lover og regler og hvordan samarbeide med de tillitsvalgte

Boken tar for seg et meget underkommunisert tema i leder- og ledelses-litteraturen: arbeidsgiverrollen i lederrollen. Som leder er du en del av arbeids-giversiden og må dermed kunne håndtere arbeidsgiveransvaret. For å gjøre det (i praksis), så må en har opplæring i de viktigste lovene, reglene og avtalene som berører samspillet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Boken forsøker å fange opp og presentere de mest kritiske kompetanseområdene en leder må kunne (bruke) i sin rolleutøvelse.

 

Kurset består av et innledende on-line del i samarbeid med en erfaren advokat innen arbeidsrett. På selve kurset vil vi trene på hvordan lover, regler og avtaler skal håndteres i ulike prosesser opp mot ulike aktører. Vi vil trene på både formelle og uformelle forhandlinger. Representanter for arbeidstakersiden vil komme og snakke om hvordan de tenker og jobber. Kurset vil gjøre deltakerne mye bedre rustet til både å ta arbeidsgiveransvaret og ikke minst bruke styringsretten.