lederen som konflikthåndterer

-om konfliktforståelse, konfliktforebygging og konfliktmestring

Boken tar for seg det temaet flest ledere etterspør: konflikthåndtering. Konflikter handler mye om hvordan en (ikke) håndterer forskjellighet. Forskjellighet leder ofte til uenighet. Uenighet er ofte utgangspunktet for at konflikter oppstår og eskalerer. Boken tar for seg temaer som årsaker, utviklingsforløp (konflikttrappen), jus, forebygging, håndtering, retningslinjer og megling.

 

Kurset vil stort sett være et trenings-laboratorium. Her vil vi bevege oss fra det å håndtere mindre uenigheter og konflikter til større og mer omfattende konflikthåndteringsprosesser. Vi vil se nærmere på og trene på den krevende balansegangen mellom juss og psykologi. Kurset forutsetter at deltakerne har gjennomført følgende kurs: selvforståelse, kommunikasjon og veiledning.