lederen som rekrutteringsansvarlig

-om hvordan tiltrekke seg, velge ut og fase inn nye medarbeidere og ledere

Boken beskriver hvordan ledere kan og bør fylle rollen som aktør for de rekrutteringsprosessene en selv er ansvarlig for. Rekruttering handler om å tiltrekke seg, velge ut og fase inn nye medarbeidere. Samt fase ut de som eventuelt slutter. Boken går inn på særlig utvelgelses- og innfasingsprosessene. Der utfordringen ligger i å få disse to fasene til å henge sammen.

 

Kurset vil gjøre deltakerne i stand til selv å ta styringen i hele rekrutteringsprosessen. En rekke verktøy vil bli gjennomgått og trent på. Deltakerne vil få prøvd seg som både kandidater, HR-representant, representant fra arbeidstakersiden og til og med som hodejeger. Alt for å kunne se hvem som skal fylle hvilke roller på hvilken måte for at samspillet skal bli best mulig. I tillegg til en grundig gjennomgang av det juridiske i slike prosesser, vil deltakerne også få prøvd ulike testverktøy.