lederen som stresshåndterer

-om årsaker, virkninger og ulike tilnærminger

Boken tar for seg hva stress er, hvilke stressorer som finnes, hva stress kan føre til og hva en kan gjøre for å forebygge og håndtere stress. Hovedfokuset er stress relatert til jobben, men privatlivet er noe som selvsagt vil påvirke ens jobbutøvelse. Boken retter naturlig nok et ekstra fokus på det en kan kalle for «lederstress».

 

Kurset vil gjøre deltakerne i stand til å oppdage og i noen grad håndtere ulike stress-relaterte hendelser. Deltakerne vil bli utsatt for stress under kontrollerte former. Hensikter er å oppdage egne stressresponser. Kurset vil kartlegge deltakernes egne personlige stressorer og egne (tillærte) handlemåter for å håndtere ulike former for stress. Kurset forutsetter at kurset i konflikthåndtering er gjennomført.