lederen som teamansvarlig

-om teamarbeid, teamkontrakter og teamsamtaler som teamutvikling

Boken tar for seg teamlederrollen i lederrollen. De fleste ledere er med i to team: eget team og overordnet leders team. Å være teamleder og teamdeltager er to ulike roller. Boken tar for seg en hovedmodell (8 R-modellen) og utdyper følgende temaer: gruppedynamikk, kommunikasjon i grupper/team, teamkontrakter, teambygging, team(videre)utvikling og teamovertagelse. Særlig det siste, det å overta et allerede eksisterende team som ny leder, vil bli ekstra fokusert.

 

Kurset vil gjøre deltakerne i stand til å bygge et (leder)tream, videreutvikle sine (leder)team gjennom halvårlige GUTS® (gruppeutviklingssamtaler) og overta et allerede eksisterende (leder)team som ny leder. Kurset vil også ta for seg kriseledelse og krisehåndtering i ledergrupper. Kurset forutsetter at kursene i selvforståelse og kommunikasjon er gjennomført.