LEderen som veileder og samtalepartner

-om dialog, det å kunne møte bevege andre og den vanskelige samtalen

Boken tar for seg kanskje den viktigste rollen en leder har: veilederrollen. Mye av det en leder gjør handler om kommunikasjon. Veiledning er en samtaleform. Veiledning handler primært om å skape bevegelse. Om å hjelpe, støtte og eventuelt styre. Boken tar for seg en rekke tilnærminger innen veiledning, og avsluttes med en veiledning i hvordan håndtere «vanskelige» samtaler.

 

Kurset vil stort sett være trenings-orientert. Gjennom en rekke øvelser vil en få muligheten til stadig å bruke flere og flere verktøy knyttet til ulike samtaleprosesser og -utfordringer. En stor del vil gå på å håndtere ulike (det som normalt beskrives som) vanskelige samtaler. Det vil bli lagt vekt på å forstå og håndtere juridiske aspekter knyttet til særlige formelle (vanskelige) samtaler.