ny som leder

-om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb

Boken handler om veiene inn i og ut av lederstillinger: lederskifter. Boken bygger

på en av forfatterens hovedbøker: « Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av

nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Denne boken vil gå dypere inn på

særlig utvelgelses- og oppstartsprosessene. Flere konkrete verktøy knyttet til de ulike fasene i et lederskifte vil bli gjennomgått, og noen hovedtemaer i fra hovedboken vil bli utdypet her. Denne boken kan leses uavhengig av hovedboken.

 

Kurset vil gå gjennom et lederskifte fra A til Å. Deltakerne vil få prøvd seg i ulike roller og en rekke verktøy vil bli gjennomgått og trent på. Etter kurset vil deltakerne vite hva et organisatorisk system for lederskifter er, innebærer og krever. Samt at de for resten av lederkarrieren vil ha et komplett opplegg for et lederskifte i verktøykassen. Der planlegging og gjennomføring av de første 90 dagene vil utgjøre kjernen.